• ban pha gia
 • Trang chủ  /  Sản phẩm  /  Golden Link
  VND
  Lõi dây 0.51mm, 24AWG solid, 4 cặp dây xoắn đôi. Băng thông hỗ trợ ...
  VND
  Lõi dây 0.51mm, 24AWG solid, 4 cặp dây xoắn đôi. Băng thông hỗ trợ 250Mhz. ...
  VND
  Lõi dây 0.57mm, 23AWG solid, 4 cặp dây xoắn đôi. Băng thông hỗ trợ 250Mhz. ...
  VND
  Lõi dây 0.57mm, 23AWG solid, 4 cặp dây xoắn đôi. Băng thông hỗ trợ 250Mhz. ...
  VND
  Đầu bấm mạng Golden Link được sản xuất theo công nghệ tiên tiến nhất của Nhật ...
  VND
  Đầu bấm mạng Golden Link được sản xuất theo công nghệ tiên tiến nhất của Nhật ...