Other news

Chính sách bảo hành DUCKY

CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH 1. Đối tượng bảo hành Đại lý mua hàng trực tiếp tại Công ty Đại lý không mua hàng trực tiếp của công ty Người tiêu dung cuối cùng 2. Thời gian bảo hành: Bảo hành 12 tháng cho sản phẩm sau: Bàn Phím, Chuột Ducky 3. Thời gian trả hàng bảo…

Chính sách bảo hành YOOBAO

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH I-    CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH 1.    Đối tượng bảo hành –    Đại lý mua hàng trực tiếp tại Công ty –    Đại lý không mua hàng trực tiếp của công ty –    Người tiêu dung cuối cùng 2.    Thời gian bảo hành: –    Bảo hành 12 tháng cho Pin sạc dự…

Chính sách bảo hành W-NET

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH I-    CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH 1.    Đối tượng bảo hành –    Đại lý mua hàng trực tiếp tại Công ty –    Đại lý không mua hàng trực tiếp của công ty –    Người tiêu dung cuối cùng 2.    Thời gian bảo hành: –    Bảo hành 12 tháng cho toàn bộ sản…

Chính sách bảo hành Rapoo

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH I-    CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH 1.    Đối tượng bảo hành –    Đại lý mua hàng trực tiếp tại Công ty –    Đại lý không mua hàng trực tiếp của công ty –    Người tiêu dung cuối cùng 2.    Thời gian bảo hành: –    Bảo hành 24 tháng. 3.    Thời gian trả…

Chính sách bảo hành Microlab

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH I-    CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH 1.    Đối tượng bảo hành –    Đại lý mua hàng trực tiếp tại Công ty –    Đại lý không mua hàng trực tiếp của công ty –    Người tiêu dung cuối cùng 2.    Thời gian bảo hành: –    Bảo hành 12 tháng cho toàn bộ các…