BÀI DỰ THI SOHACO TRONG TÔI – ĐẶNG THỊ THẢO

Mừng SOHACO 30 NĂM

Chúc cho tài lộc, chúc bình an

Mừng thêm tuổi mới, sự an nhàn

Sinh lộc sinh tài sinh phú quý

Nhật hạ nắng vàng thử thách ta.

Công ty đồng lòng đâu ngại khổ

Ty tỉ việc khó đáng kể chi

Cổ vũ phong trào ta cùng bước

Phần bạn phần mình gắng thành công

Tập thể mạnh, kinh doanh thắng lợi

Đoàn kết ba miền, uy tín tỏa muôn phương.

Dược chúng ta trọn tình Mẫu tử

Phẩm chất này sáng mãi non sông

Thương Mại tăng đứng đầu nghành Dược.

SOHACO chiến lược: “Tâm” – “Tầm”

30 năm gian khó chẳng ngại ngần

Vững tay chèo đưa thuyền ra biển lớn.

Đặng Thị Thảo – HCNS Nam Thành