Tuyển dụng Kinh doanh

TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH

Tuyển nhân viên kinh doanh phụ trách khách hàng Siêu thị điện tử và khách hàng chuỗi: I.     MÔ TẢ CÔNG VIỆC KINH DOANH 1.      Nghiên cứu thị trường, sản phẩm. 2.      Đưa ra các giải pháp thúc đẩy thực hiện kế hoạch kinh doanh. 3.      Gặp gỡ khách hàng, đàm phán tìm…