Tuyển dụng

TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH

Tuyển nhân viên kinh doanh phụ trách khách hàng Siêu thị điện tử và khách hàng chuỗi: I.     MÔ TẢ CÔNG VIỆC KINH DOANH 1.      Nghiên cứu thị trường, sản phẩm. 2.      Đưa ra các giải pháp thúc đẩy thực hiện kế hoạch kinh doanh. 3.      Gặp gỡ khách hàng, đàm phán tìm…

TUYỂN NHÂN VIÊN KINH DOANH, KẾ TOÁN, ADMIN

I.     MÔ TẢ CÔNG VIỆC KINH DOANH 1.      Nghiên cứu thị trường, sản phẩm. 2.      Lập kế hoạch tìm kiếm, khai thác, phân tích khách hàng tiềm năng. 3.      Đưa ra các giải pháp thúc đẩy thực hiện kế hoạch kinh doanh. 4.      Gặp gỡ khách hàng, đàm phán tìm kiếm cơ hội…