SOHACO TRONG TÔI

Cuộc thi viết khiến cho quá khứ ùa về, cảm xúc trào dâng và mọi cán bộ nhân viên có dịp thể hiện tình yêu, tình cảm của mình với nơi làm việc, với Sohaco Group.

Nội dung:

  • Các bài viết với nội dung viết về Sohaco hoặc đơn vị mình đang công tác trong hệ thống Sohaco về các nhân hoặc tập thể.
  • Viết về nội dung bạn cảm thấy ấn tượng nhất, cảm xúc nhất và tự hào nhất.
  • Thời gian từ 01/08/2022 đến 31/12/2022.

Và đến hôm nay cán bộ nhân viên Nam Thành nhiều người đã tìm ra được tài năng thiên phú về thơ văn của mình, rất nhiều bài dự thi đã được gửi cho ban tổ chức.

Mọi người cùng đón đọc những sáng tác tuyệt vời trong những bài viết sắp tới của trang Namthanh.com.vn nha.