BÀI DỰ THI SOHACO TRONG TÔI – NGHIÊM THỊ PHƯƠNG

       BA MƯƠI NĂM YÊU THƯƠNG

Ba mươi năm đi qua biết bao đợi chờ

SOHACO lớn nhanh như ngôi nhà ta mơ ước

Ba mươi năm gian nan vững lên từng bước

Ban lãnh đạo đưa con thuyền vượt sóng đi lên

 

SOHACO phóng nhanh như một mũi tên

Bắc, Trung, Nam lâu nay vang lên chất lượng

Tiếp bước cha anh ta đi lên đúng hướng

Cho một ngôi nhà chung vững bền tương lai

 

Có thành công nào là dễ dàng

SOHACO ơi, sát vai cùng vững bước

Vượt sóng vươn xa nhiều gian khó

Đoàn kết một lòng, lắm yêu thương

Nâng tầm đẳng cấp một thương hiệu

Vì một SOHACO huy hoàng, vững bước tương lai!

Tác giả: Nghiêm Thị Phương