KINH NGHIỆM TRÊN 20 NĂM PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Với gần 25 năm làm nhập khẩu và phân phối các sản phẩm công nghệ chính hãng (Microlab, Rapoo, TP-Link…), giờ đây Nam Thành đã tích lũy được những kinh nghiệm cần thiết để nhanh chóng phát triển được các sản phẩm mới. Với hệ thống đại lý truyền thống trải rộng ở 59/63 tỉnh thành Việt Nam. Công ty con chuyên kênh online. Chi nhánh và trung tâm bảo hành tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng…